Tarasso AB

  1. I Flens kommun tror vi på mångfald, delaktighet och samverkan som en möjlighet att göra skillnad och påverka. Tillsammans tar vi ansvar för och utvecklar livskvaliteten i livets alla faser. Vi rustar för utveckling och behöver dig som kan bidra med engagemang, vilja och uthållighet. Klimatet är vänligt och tillitsfullt och ger medarbetare utrymme att växa.

Välkommen till Flens kommun – Sörmlands hjärta.

Socialförvaltningen i Flen har cirka 700 medarbetare som arbetar för medborgarnas bästa. Socialförvaltningens uppdrag är att ge stöd och omsorg till Flens kommuninvånare. Det sociala arbetet är i ständig utveckling och vi strävar efter att ha ett flexibelt förhållningssätt för att möta individens behov på bästa sätt. Som ett led i detta genomgår förvaltningen nu en förändring. Vi bygger om vår organisation för att tydligare kunna arbeta utifrån våra brukares behov!

En brukarorienterad organisation både förutsätter- och är i sig en förutsättning för samverkan. Vi drar nytta av den lilla kommunens fördelar i form av överblickbarhet, närhet och korta beslutsvägar när vi i avdelningar sammanför enheter och verksamheter som har naturlig koppling till varandra genom gemensamma brukare, visioner och mål. Syftet är att skapa logiska och hållbara processer för våra brukare.

Arbetsplats

Avdelningen Egen försörjning är en ny avdelning och en av fyra avdelningar i förvaltningen. De andra avdelningarna är Individ och familj, Äldreomsorg och Funktionsnedsättning. Avdelningen Egen försörjning skall  ansvara för Flens kommuns utrednings- och förändringsarbete inom ekonomiskt bistånd, kommunala arbetsmarknadsinsatser, mottagning av nyanlända och vuxenutbildning/SFI. Avdelningen består av tre enheter med enhetschefer som har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar inom respektive enhet. Ytterligare några stabspersoner ingår i avdelningen.

Ekonomiskt bistånd har sedan 2012 arbetat mot ett mål från kommunfullmäktige att sänka kostnaderna för försörjningsstöd med 50% fram till 2017. Genom att satsa på kvalitet i utredningsarbetet och individuella lösningar för våra brukare är vi på god väg att nå målet! Nu sätter vi fokus mot det kommunala arbetsmarknadsområdet och vässar våra insatser för att få ännu fler individer till egen försörjning. Samverkan, såväl med interna och externa intressenter, såsom Arbetsförmedlingen och lokala näringslivet har en självklar plats i det arbete som kommer att stå i fokus i den nya organisationen.

Uppdrag

Förvaltningen leds av en övergripande ledningsgrupp bestående av förvaltningschef och de fyra avdelningscheferna. Till förfogande finns stödfunktioner i form av medicinskt ansvarig sjuksköterska, ekonomer, verksamhetsstrateg, nämndsekreterare och administratör. Som avdelningschef har du eget budgetansvar, är direkt underställd förvaltningschefen och ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp. Uppdraget innebär  att leda, styra och följa upp verksamheten i linje med gällande lagstiftning, Flens kommuns uppställda mål, fattade beslut, tillgängliga resurser och framtida krav och förutsättningar.

Du förväntas leda verksamheten vidare i det pågående utvecklingsarbetet. Genom att utveckla dina medarbetare ger du förutsättningar för god måluppfyllelse och hög kvalité. Uppdraget förutsätter att du är en kommunikativ och tydlig person som är bra på att skapa relationer både internt och externt. Som avdelningschef förväntas du kunna kombinera en strategisk förmåga med ett genuint intresse för de människor vi arbetar för. Du behöver ha en tilltro till att individer besitter både kunskap, vilja och förmåga att ta ansvar för sina egna liv. Du har som utgångspunkt att människor som förses med rätt stöd får redskap för att kunna vara delaktiga och drivande i sina egna processer.

Kompetens

Du har relevant högskoleutbildning, chefserfarenhet samt kunskap och erfarenhet från verksamhetsområdet gärna inom kommunal organisation. Genom att bygga förtroendefulla relationer är du van att samverka, både internt och externt. Du har god kommunikativ förmåga och ha lätt att förmedla mål och visioner samt  skapa delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. Med din strategisk förmåga, tydlighet och resultatfokus omsätter du mål och visioner i praktisk handling. Ditt ledarskap entusiasmerar och bidrar till en organisationskultur som präglas av öppet klimat och god arbetsmiljö.

Socialförvaltningen lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Flens kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Flens kommun erbjuder subventionerad friskvård, primärvård och är en rökfri arbetsplats. Se även vår hemsida www.flen.se för övrig information.

Kontaktperson
Håkan Olsson - Tarasso
hakan.olsson@tarasso.se
0705-81-79 18

Fackliga kontaktpersoner
Nås via kommunens växel

Välkommen med din ansökan senast den 1/9

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Flen
Län Södermanlands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/32
Kontakt
  • Håkan Olsson, 0705817918
Publicerat 2017-06-30
Sista ansökningsdag 2017-09-01

Tillbaka till lediga jobb