Tarasso AB

I Flens kommun tror vi på mångfald, delaktighet och samverkan som en möjlighet att göra skillnad och påverka. Tillsammans tar vi ansvar för och utvecklar livskvaliteten i livets alla faser. Vi rustar för utveckling och behöver dig som kan bidra med engagemang, vilja och uthållighet. Klimatet är vänligt och tillitsfullt och ger medarbetare utrymme att växa.

Välkommen till Flens kommun – Sörmlands hjärta.

Socialförvaltningen i Flen har cirka 700 medarbetare som arbetar för medborgarnas bästa. Socialförvaltningens uppdrag är att ge stöd och omsorg till Flens kommuninvånare. Det sociala arbetet är i ständig utveckling och vi strävar efter att ha ett flexibelt förhållningssätt för att möta individens behov på bästa sätt. Som ett led i detta genomgår förvaltningen nu en förändring. Vi bygger om vår organisation för att tydligare kunna arbeta utifrån våra brukares behov!

En brukarorienterad organisation både förutsätter- och är i sig en förutsättning för samverkan. Vi drar nytta av den lilla kommunens fördelar i form av överblickbarhet, närhet och korta beslutsvägar när vi i avdelningar sammanför enheter och verksamheter som har naturlig koppling till varandra. Gemensamma brukare, mål och visioner. Syftet är att skapa logiska och hållbara processer för våra brukare.

Arbetsplats

Avdelningen Individ och familj är en ny avdelning och en av fyra avdelningar i förvaltningen. De andra avdelningarna är Egen försörjning, Äldreomsorg och Funktionsnedsättning. Avdelningen för Individ och familj har ansvar för Flens kommuns utredningsarbetet-och öppenvård  inom barn- och ungdomsvård och missbruks- och beroendevård samt mottagning och insatser för ensamkommande flyktingbarn. Avdelningen består av tre enheter med enhetschefer som har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar inom respektive enhet. Ytterligare några stabspersoner ingår i avdelningen.

Kommunens kostnader inom den sociala barn -och ungdomsvården och missbruksvården har ökat kraftigt under längre tid. Den nya avdelningen kommer att ha ett stort fokus på utvecklingsarbete av förebyggande insatser och effektiva hemmaplanslösningar. Det finns även ett behov att utveckla processen med planering och uppföljning av de insatser som vi genomför inom området.

Uppdrag

Förvaltningen leds av en övergripande ledningsgrupp bestående av förvaltningschef och de fyra avdelningscheferna. Till förfogande finns stödfunktioner i form av medicinskt ansvarig sjuksköterska, ekonomer, verksamhetsstrateg, nämndsekreterare och administratör. Som avdelningschef har du eget budgetansvar och är direkt underställd socialchefen och ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp. Uppdraget innebär  att leda, styra och följa upp verksamheten i linje med gällande lagstiftning, Flens kommuns uppställda mål, fattade beslut, tillgängliga resurser och framtida krav och förutsättningar.

Du förväntas leda verksamheten vidare i det pågående utvecklingsarbetet. Genom att utveckla dina medarbetare ger du förutsättningar för god måluppfyllelse och hög kvalité. Uppdraget förutsätter att du är en kommunikativ och tydlig person som är bra på att skapa relationer både internt och externt. Som avdelningschef förväntas du kunna kombinera en strategisk förmåga med ett genuint intresse för de människor vi arbetar för.

Kompetens

Du har relevant högskoleutbildning, chefserfarenhet samt kunskap och erfarenhet från verksamhetsområdet inom kommunal verksamhet. Du ska ha erfarenhet av social barn- och ungdomsvård för att kunna framgångsrikt fullfölja uppdraget som avdelningschef.  Du ska gärna ha erfarenhet av förebyggande arbete inom området t ex av arbete med olika typer av sociala investeringar. Genom att bygga förtroendefulla relationer är du van att samverka, både internt och externt. Du har god kommunikativ förmåga lätt att förmedla mål och visioner samt skapa delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. Med strategisk förmåga, tydlighet och resultatfokus omsätter du mål och visioner i praktisk handling.

Socialförvaltningen lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt

Flens kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Flens kommun erbjuder subventionerad friskvård, primärvård och är en rökfri arbetsplats. Se även vår hemsida www.flen.se för övrig information.

Kontaktperson 
Håkan Olsson Tarasso:
hakan.olsson@tarasso.se
0705-81-79 18

Fackliga kontaktpersoner
Nås via kommunens växel

Välkommen med din ansökan senast den 1/9

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Flen
Län Södermanlands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/31
Kontakt
  • Håkan Olsson, 0705817918
Publicerat 2017-06-30
Sista ansökningsdag 2017-09-01

Tillbaka till lediga jobb